Pellokielas

Konsten att hugga träd och ha skogen kvar

Att förena miljö och produktion är en helt avgörande fråga i ett hållbart samhälle. I denna bok beskriver Mikael Karlsson möjligheten att arbeta hand i hand med naturen på ett sätt som gör att vi kommer bort ifrån många av de motsättningar som idag finns mellan skogsbruk och miljöskydd.
Vi behöver en frisk natur och ett fungerande ekosystem men också någonstans att bo, mat att äta och kläder som värmer. Till att framställa, frakta och paketera detta behövs råvaror som bland annat kan komma från skogen.

För dig som är natur- och miljöintresserad ger boken en inblick i skogen och skogsbrukets betydelse för klimatet och naturen.
För dig som skogsbrukare visar boken genom handfasta tips hur du kan tjäna pengar på att arbeta med, i stället för mot naturen.
För dig som är politiker, tjänsteman eller i andra sammanhang tar beslut kring skog, klimat, natur och rekreation ger boken en tydlig inblick i de problem och de möjligheter som är knutna till brukandet av skogen.

Kontakta mig vid större beställningar eller vid frågor

Silvaskog Mikael Karlsson Skog - Hyggesfritt skogsbruk

Mikael Karlsson föddes på Västkusten 1975. Skog, hav och närhet till natur har varit en viktig del av hans liv under hela uppväxten. Mikael började tidigt arbeta i skogen och i mitten av 1990-talet började han aktivt engagera sig i skogsbrukets utformning.

Sedan 2006 arbetar Mikael med planläggning, rådgivning, arrangerande av kurser och studieresor. De senaste åren har han blivit en flitigt anlitad föreläsare i rollen som skogsexpert med inriktning på ett naturnära och hyggesfritt skogsbruk.

2017 tilldelades han Naturskyddsförenings skogspris för sitt långvariga engagemang för ett hållbart skogsbruk, ett skogsbruk som gör det möjligt att både hugga träd och ha skogen kvar.

Mikael Karlsson

”Som skogsförvaltare behöver jag flera olika skogsbruksmodeller för att kunna skräddarsy skogsbruket, så att skogarna passar både till rekreation och produktion samtidigt som naturen värnas. I mitt arbete utgör Lübeckmodellen en värdefull tillgång. Mikael Karlsson beskriver på ett lättfattat sätt Lübeckmodellens grunder.”

Xavier de Maupeou Skogsförvaltare Göteborgs Stad

”Att vi skyddar mer skog är viktigt. Lika viktigt är det att införa alternativ till kalhyggesbruket. Mikael Karlsson beskriver på ett enkelt och konkret sätt både varför kalhyggesbruk inte längre fungerar och hur vi kan göra istället. Därför välkomnar jag med glädje denna handbok som innebär slutat förbrukande till fördel för hållbart brukande av skogen.”

Lina Burnelius Ansvarig för skogsfrågor Greenpeace Sverige

”Hur vi utformar skogsbruket har en avgörande roll för klimatet och kalhyggen utgör i detta sammanhang ett stort problem. Konsten att hugga träd och ha skogen kvar beskriver ett klimatsmart och miljövänligt skogsbruk. Lübeckmodellen kan vara svaret på era av de konflikter som idag ofta råder mellan miljö och produktion.”

Anders Linderoth Professor em vid Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap, expert skogens kolbalans

”Ökad variation inom skogsbruket behövs för att möta klimatförändringar och den mångfald av mål och intressen som finns bland landets skogsägare. Hyggesfria metoder kan många gånger vara bra för att möta dessa behov.”

Carl Appelqvist, Skogsskötselspecialist Skogsstyrelsen